NEODVISNA LISTA

DARKO SMREKAR - SMRK IN PRIJATELJI

Zahvaljujemo se volilkam in volilcem za oddani glas na volitvah.

Najlepša hvala!

 

Volilni odbor 

Neodvisna lista je sestavljena iz širokega kroga občank in občanov različnih svetovnih nazorov in izobrazbe.

Štiri mandate (16 let) smo dejavni v občinskem svetu občine Kobarid, v odborih za gospodarstvo in kmetijstvo, turizem, negospodarstvo, KS, društvih itd.

Zavzemamo se za enakomeren razvoj občine Kobarid. Spoštujemo mnenje občank in občanov, stroke, uprave in župana.

Odločamo se po svoji vesti in nismo vezani na razna navodila. Pri odločitvah upoštevamo argumente.

Delovali bomo v korist občank in občanov.

Hvala za vaše zaupanje!

Vedno smo odprti za nove predloge. 

Veseli bomo vseh predlogov, kaj v občini Kobarid bi bilo potrebno urediti, spremeniti, popraviti..

Kontakt


    Želim prejemati novice in obvestila po elektronski pošti.
    Strinjam se z varstvom mojih osebnih podatkov in pogoji uporabe spletne strani.